Bezvýkopové technologie vedení potrubí v Hradci Králové

Leden 21, 2010

Moderní doba vyžaduje citlivý přístup k životnímu prostředí. Rychlost, jednoduchost, nízká cena a praktická nezištnost – to jsou hlavní přednosti průtlakového bezvýkopového systému Grundomat v Hradci Králové a okolí.

Klasická technologie vedení potrubí vyžaduje narušení půdní vrstvy běžným výkopem, obvykle lžící bagru, což znamená dlouhodobé přerušení silniční dopravy a další komplikace.

Rychlejší, levnější a spolehlivější je metoda protlaku strojem Grundomat, který úspěšně provozuje firma ZEMPRO Jahoda. Hlavice stroje je umístěna do horizontální polohy v ose nového vedení a započne technologický postup, během něhož styčná plocha robustní hlavice odsunuje volnou zeminu do boků a vytváří tak dutinu. Současně za sebou vsunuje i plastové ochranné trubky až do délky segmentu 30 metrů.

Neskonalou výhodou je rychlost zemního protlaku pro oblast Hradec Králové a okolí – až 10 metrů jen za 1 hodinu! Navíc není narušena bezpečnost silničního provozu, není potřeba zasahovat do našeho životního prostředí, díky čemuž se sníží náklady na opravu povrchu na minimum.

Bezvýkopová technologie podvrtů, protlaků a průtlaků se v Hradci Králové osvědčila na desítkách lokalit. Pro více informací klikněte na internetové stránky www.zemni-protlaky-grundomat.cz.